Doporučujeme

Čtecí babička

„Čtecí babička“

Naše čtecí babička se jmenuje Eliška. Kdo to je „čtecí babička“? Dobrovolníci z řad seniorů, kteří pravidelně jednou za týden chodí číst do školky dětem pohádky. Co je cílem programu „čtecí babičky ve školkách“? Naučit děti k úctě ke stáří, umění naslouchat, rozvíjení jejich fantazie a v neposlední řadě důležitost zklidnění. Jaká je motivace seniorů? Čerpání energie z radosti a upřímnosti těch nejmenších. My učitelé jsme rádi, že můžeme předcházet jejich vyčlenění ze společnosti. Vážíme si jejich volného času, který věnují našim dětem. Chceme, aby se cítili potřební. Díky pravidelnosti vznikají mezi dětmi a seniory zpětné vazby. Vzájemně se na sebe těší. Naše babička Eliška chodí číst pohádky každé úterý a pravidelně střídá třídy Ježečků, Veverek, Lištiček a Soviček. Ve školce je oblíbená a nezůstalo jenom u četby. S radostí a nadšením se zapojila i do vánočního setkání dětí s rodiči, kde doprovodila dětské pásmo svojí hrou na klavír. Děti i pedagogové naši babičce Elišce moc děkují a těší se na další spolupráci.

čtecí babička
Doporučujeme

Pomůcky za sponzorské dary

Děkujeme moc všem rodičům, kteří v průběhu minulých let přispěli na provoz mateřské školy sponzorským darem.

Mateřská škola si mohla pořídit pomůcky pro rozvoj řeči, paměti, pozornosti apoznání dětí  v celkové ceně 12 000 korun, na jejichž pořízení by ze státního rozpočtu nedosáhla.

Mockrát děkujeme

Doporučujeme

Klub rodičů

boy-with-coloring-picture

Na školní rok 2016/17 byl členskou schůzí, která se konala 6. září odhlasován příspěvek ve výši 1200,- na školní rok. Vzhledem k velkému množství plateb, které se v září sejdou, je možné tento příspěvek platit pololetně, případně i čtvrtletně.

Heslo ke galerii fotek vám sdělí učitelky na třídě