Doporučujeme

Pomůcky za sponzorské dary

Děkujeme moc všem rodičům, kteří v průběhu minulých let přispěli na provoz mateřské školy sponzorským darem.

Mateřská škola si mohla pořídit pomůcky pro rozvoj řeči, paměti, pozornosti apoznání dětí  v celkové ceně 12 000 korun, na jejichž pořízení by ze státního rozpočtu nedosáhla.

Mockrát děkujeme

Doporučujeme

Keramika

Keramika bude každý čtvrtek ve 14.00 jako v minulém školním roce. Může kterékoli dítě, přineste si prosím 200,- na hodinu , odevzdejte učitelkám na třídách. Děkujeme.

Příští keramika 21.9.

Doporučujeme

Klub rodičů

boy-with-coloring-picture

Na školní rok 2016/17 byl členskou schůzí, která se konala 6. září odhlasován příspěvek ve výši 1200,- na školní rok. Vzhledem k velkému množství plateb, které se v září sejdou, je možné tento příspěvek platit pololetně, případně i čtvrtletně.

Heslo ke galerii fotek vám sdělí učitelky na třídě