Archiv rubriky: Inkluze v MŠ Paculova

Cílem projektu je poznání multikulturní výchovy a práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem. Pedagogové jsou primárně podpořeni formou zahraničních stáží. Získané poznatky budou zapracovány do dalšího vzdělávacího procesu.Výstupy budou prezentovány na komunitně osvětových setkáních.

Cíl projektu

Cílem projektu je poznání multikulturní výchovy a práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem. Pedagogové jsou primárně podpořeni formou zahraničních stáží. Získané poznatky budou zapracovány do dalšího vzdělávacího procesu.Výstupy budou prezentovány na komunitně osvětových setkáních.