Archiv rubriky: Integrace cizinců na MČ Praha 14

Podpora dětí cizinců s odlišným mateřským jazykem

Mateřská škola Paculova se zapojila do projektu Integrace cizinců na MČ Praha 14 -2017, který je realizován za podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Na škole probíhá bezplatná skupinová výuka českého jazyka pro děti s odlišným mateřským jazykem.

Děti jsou rozděleny do dvou skupin pod vedením učitelek mateřské školy.