Archiv rubriky: Nezařazené

Malá technická univerzita

Vážení rodiče,

v rámci polytechnické výchovy, která je v současnosti velmi důležitou součástí vzdělávání dětí, jsme pro nejstarší děti, které půjdou příští rok do základní školy připravili seriál workshopů Malé technické univerzity. Procvičují ty dovednosti, které často dnešním dětem tak trošku chybí, právě proto, že nemají možnost vidět a vyzkoušet si nejrůznější technické a rukodělné práce takříkajíc v „reálu“. Program bude hrazen z našeho Klubu rodičů. V rámci rovnováhy plánujeme tento program zachovat i po následující roky, tudíž jím, než nastoupí do školy, postupně projdou všechny děti.

Co je to Malá technická univerzita?

 Cílem projektu Malá technická univerzita je, co nejdříve a na základě přirozené hravosti a poznání světa kolem sebe, vzbudit zájem dětí, ale i jejich pedagogických pracovníků o technické obory. Prostřednictvím programu MTU pěstujeme v dětech vztah k reálnému světu a přispíváme k rozvoji technického vzdělávání již u předškolních dětí. Lekce jou připraveny nejen s pedagogy a psychologem, ale také s architektem či projektanty. Více podrobností najdete na https://www.mtuni.cz/mtu-pro-ms

Co program dětem přináší?

+ tvoření podle vzoru (součinnost oko-ruka) i vlastní tvoření

+ individuální přístup

+ práci samostatnou i ve skupinách

+ rozvoj prostorové orientace a představivosti

+ logické myšlení ( analyticko-syntetické postupy, abstraktní převést v konkrétní)

+ koncentrace pozornosti a vnímání

+ procvičování hrubé a jemné motoriky

+ rozvoj komunikačních dovedností

+ hodnocení a sebehodnocení dětí