Jídelníček

24.6.-28.6.2019

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je jídlo-1.png.

 

 

 

alergeny

Vyhláška o alergenech

Informace ke školnímu stravování

Ceny stravného    

Stravné za celý den                                                                                    33, –
Stravné  za celý den pro starší deti                                                   
35,-

V kategorii starší deti jsou zarazeny deti, které dosáhnou od 1.9.2013 do 31.8.2014  7 let.Toto opatrení vyplývá z vyhlášky 107/2005, príloha c.2, o školním stravování

Zpusob platby:

 trvalým príkazem – c. úctu 9434091/0100 KB  

Platba je zálohová, mesícne 726,–  ( deti v kategorii  starší 770,- ) vyúctování vždy v lednu a v cervnu  . Prosíme o vcasnou úhradu nejpozdeji do 10. dne v mesíci.

Variabilní symbol dostane  každé díte na začátku školního roku a je totožný pro  úplatu za predškolní vzdelávání a úplatu za školní stravování

Odpolední svačiny

Odpolední svaciny se neodhlašují. Deti které odcházejí po obede domu, dostanou svacinu s sebou. Z hygienických duvodu musí být svacina domu balena v obalu, proto detem dáváme müsli tycky, ovoce, jogurty, vakuované pecivo. Svaciny se tedy mohou lišit od svacin, které podáváme detem, které ve škole zustávají odpoledne.

Dotazy a pripomínky ke stravování

Vedoucí školní jídelny Jana Kešnerová   e-mail sjpaculova@seznam.cz                                                                                              telefon 281864326