Jídelníček

25.11.- 29.11.2019

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je jídlo-5.png.

 

 

 

alergeny

Vyhláška o alergenech

Informace ke školnímu stravování

Ceny stravného                                                                                        40, –
Stravné  za celý den pro starší deti                                                   
42,-

V kategorii starší deti jsou zarazeny deti, které dosáhnou od 1.9.2019 do 31.8.2020 7 let.Toto opatrení vyplývá z vyhlášky 107/2005, príloha c.2, o školním stravování

Zpusob platby:

 trvalým príkazem – c. úctu 9434091/0100 KB  

Platba je zálohová, mesícne 840,–  vyúčtování vždy v lednu a v červnu  . Prosíme o včasnou úhradu nejpozdeji do 10. dne v mesíci.

Variabilní symbol dostane  každé díte na začátku školního roku a je totožný pro  úplatu za predškolní vzdelávání a úplatu za školní stravování

Odpolední svačiny

Odpolední svačiny se neodhlašují. Děti které odcházejí po obědě domů, dostanou svačinu s sebou. Z hygienických důvodu musí být svačina domů balena v obalu, proto dětem dáváme müsli tyčky, ovoce, jogurty, vakuované pečivo. Svačiny se tedy mohou lišit od svačin, které podáváme detem, které ve škole zůstávají odpoledne.

Dotazy a pripomínky ke stravování

Vedoucí školní jídelny Jana Kešnerová   e-mail sjpaculova@seznam.cz                                                                                              telefon 281864326