Sponzorské dary

 • Děkujeme paní Billové, Škopové a Holé za výrobky na vánoční jarmark

 • Děkujeme  panu Labašoví za výtvarný materiál

 • Děkujeme  manželům Vytvarovým  za szprostředkování Mikuláše

 • Děkujeme  manželům Endrizalovým za spomzorský dar 2000,-

 • Děkujeme rodičům, kteří si nepřejí být jmenování za finanční dar 10000,-

 • Děkujeme rodičům Elišky Schröpferové za hračky pro děti

 • Děkujeme manželům Zhirnovovým  za sponzorský dar 2 000,-

 • Děkujeme panu Labašovi za výtvarné potřeby

 • Děkujeme paní Procházkové za sponzorský dar 2 000,-

 • Děkujeme panu Endrizalovi za sponzorský dar 2000,-

 • Děkujeme paní Šimkové za sponzorský dar 2000,-

 • Děkujeme paní Škopové za výtvarné potřeby
 • Děkujeme paní Hlušičkové za sponzorský dar 500,-

 • Děkujeme paní Haličevské za sponzorský dar 2000,-

 •  Děkujeme panu Le Hong Quan z Ježečků  za sponzorský dar 2000,-

 • Děkujeme paní Novákové za truhlíky s maceškami

 • Děkujeme panu Schröpferovi za pomoc s přenesením laviček.